Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

count_chars()

Zwraca informacje na temat znaków używanych w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


htmlentities()

Konwersja dotyczy wszystkich znaków HTML do znaczników.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::deleteData

Konwersja HTML specjalnych jednostek z powrotem do znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::replaceData

Kasuje licznik znaków poczynając od pozycji początkowej
Kategoria: Funkcje > PHP


md5()

Wymieni liczbę znaków poczynając od pozycji offset z danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


nl2br()

Szyfruje stringa na ciąg znaków z kluczem 32-bitowym hexydecymalnych numerów.
Kategoria: Funkcje > PHP


ord()

Konwertuje ciąg znaków z pustymi znakami typu '\n' na znacznik '<br />' lub '<br>'.
Kategoria: Funkcje > PHP


print()

Zwraca wartość znaków ASCI.
Kategoria: Funkcje > PHP


htmlspecialchars_decode()

Wyświetla ciag znaków na ekranie.
Kategoria: Funkcje > PHP


printf()

Wyświetla zformatowany ciag znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors