Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Ustawiamy kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych

strtok() dzieli łańcuch znaków (string) na mniejsze części, każdy z nich jest wytyczoną przez dowolny znak.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


strtok()

Porównuje $main_str z pozycji $offset z długości $length znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


wordwrap()

Zawija łańcuch znaków po podanej liczbie znaków używając znaku łamania łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_flush()

Ta funkcja jest podobna do ob_get_flush(), z tą różnicą, że ob_get_flush() zwraca bufor jako łańcuch znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_sapi_name()

Pobiera wyjście bufora, zwraca go jako ciąg znaków i wyłancza buforowanie wyjściowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


string utf8_encode

Zobacz jak ustawić kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych
Kategoria: Funkcje > PHP


string xml_error_string

Zwraca ciąg znaków (w małych literach), który opisuje rodzaj interfejsu pomiędzy serwer WWW i PHP (Server API, SAPI).
Kategoria: Funkcje > PHP


phpversion()

Ta funkcja koduje dane do UTF-8, po czym zwraca je zakodowane. UTF-8 jest standardowym mechanizmem używanym przez Unicode do kodowania wartości rozszerzonych znaków w ciąg bajtów
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_compare()

Pobiera łańcuch znaków zawierający błąd parsera XML skojarzony z podanym kodem .
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_end_flush()

Zwraca łańcuch znaków zawierający aktualnie wersję parsera PHP lub rozszerzenie.
Kategoria: Funkcje > PHP


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors