Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dodawanie rekordów do bazy danych

Skrypt dodaje do bazy danych dane przesłane z formularza HTML
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


DOMNode bool add_namespace

Dodaje znak '/' ucieczki przed każdym niebezpiecznym znakiem zdefiniowanym w tablicy drugiego argumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


output_add_rewrite_var()

Dodaje znak ucieczki przed znakami niebezpiecznymi np '
Kategoria: Funkcje > PHP


addcslashes()

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu
Kategoria: Funkcje > PHP


addslashes()

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNode

Dodaje główny węzeł elementu do dokumentu Dom i zwraca nowy węzeł. Nazwa elementu jest przekazywana w parametrze.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNodeNS

Ta metoda dodaje nazwe zgłoszenia do węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->add_root

Funkcja ta dodaje dodatkową parę nazwa/wartość do adresu URL przepisywania mechanizmu.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement void addAttribute

Dodaje atrybut do SimpleXML element.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement addChild

Dodaje dziecko elementu do węzła i zwraca SimpleXMLElement nad dzieckiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/8 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors