Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMComment __construct

DOMAttr tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createAttribute.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement __construct

DOMComment tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła,węzeł jest związany z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createComment.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMImplementation __construct

Tworzy nowy obiekt DOMDocument.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMProcessingInstruction __construct

DOMElement tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do węzła związanego z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createElement lub DOMDocument: createElementNS.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMText __construct

tworzy nowy obiekt DOMImplementation
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMXPath __construct

DOMProcessingInstruction tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createProcessingInstruction.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement __construct

tworzy nowy obiekt DOMText .
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcess or __construct

tworzy nowy obiekt DOMXPath
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMAttr::__construct

Tworzy nowy obiekt SimpleXMLElement.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::__construct

tworzy nowy obiekt XSLTProcessor.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors