Loading:


imagewbmp
bool imagewbmp ( resource $image [, string $filename [, int $foreground ]] )


wyświetla lub zapisuje wersje WBMP danego obrazu $imageParametry

 

obraz Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().filename - Ścieżka do zapisu pliku, jeśli nei podana obraz zostanie wyświetlony bezpośrednioforeground
- możesz ustawić pierwszy plan koloru, domyślnie jest czarne
Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 wyświetlenie obrazu WBMP
<?php
// tworzymy pusty obrazek z tekstem
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5,  'A Simple Text String', $text_color);

// ustawiamy nagłówek

header('Content-type: image/vnd.wap.wbmp');

// wyświetlamy obraz
imagewbmp($im);

// zwalniamy pamięć
imagedestroy($im);
?>

Przykład #2 zapis obrazu WBMP
<?php
// tworzymy pusty obrazek z tekstem
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5,  'A Simple Text String', $text_color);

// zapisujemy obraz
imagewbmp($im, 'simpletext.wbmp');

// zwalniamy pamięć
imagedestroy($im);
?>

Przykład #3 Wyświetlenie obrazu z innym pirwszym planem
// tworzymy obraz z tekstem
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5,  'A Simple Text String', $text_color);


header('Content-type: image/vnd.wap.wbmp');

// ustawiamy nowy pierwszy plan
$foreground_color = imagecolorallocate($im, 255, 0, 0);

imagewbmp($im, NULL, $foreground_color);


imagedestroy($im);
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors