Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apc_cache_info()

Zwracam informacje o cache komputera oraz o meta-danych w postaci tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_clear_cache()

Zapisuje zmienną w cache, tylko wtedy, gdy nie została ona wcześniej w taki sposó zgłoszona.Domyślnie, każda zmienna dodana w taki sposób nigdy nie jest usuwana, można oczywiście to zmienić dodając parametr $ttl.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_compile_file()

Wyczyszcza informacje z cache użytkownika. Zwraca TRUE lub FALSE, gdy napotak jakieś problemy.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_add()

Przechowywuje plik w cache jako kod bajtowy (bytecode), obchodząc wszystkei filtry. Zwraca TRUE oraz FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_delete()

Usuwa wszystkie zmienne z cache. Jej starszym odpowiednikiem jest: apc_clear_cache().
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_define_constans()

Deklaruje zbiór generalnych zmiennych środowiskowych stałych. Do usunięcia tak wpisanych danych nie potrzebna jest funkcja usuwająca wszystkie informacje cache, ale nadpisanie ten sam zbiór, pustym zbiorem.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_fetch()

Rozdziela przechowywane zmienne z pamięci cache.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_load_constants()

Wczytuje zbiór stałych zmiennych z cache.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_cache_etag

Cachu'je podmioty wysyłane przez ETag, albo dostarczona lub wytwarza przez algorytm mieszania określony w Ustawieniach INI http.etag.mode
Kategoria: Funkcje > PHP


http_cache_last_modified

cach'uje wysłane podmioty wdług daty ostatniej modyfikacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors