Loading:


imagegd2
bool imagegd2 ( resource $image [, string $filename [, int $chunk_size [, int $type ]]] )

Zwraca obraz GD2 dla danej nazwy pliku
Parametry

 

obraz Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

filename  - Ścieżka do zapisu pliku, jeślinie jest ustawiona obrazek zostanie bezpośrednio wyświetlony strumieniowo

chunk_size - Rozmiar kawałka

type -IMG_GD2_RAW lub IMG_GD2_COMPRESSED. domyślnie  IMG_GD2_RAW.
Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 zwraca braz GD2
<?php
// tworzymy pusty obraz z teksetm
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5,  "A Simple Text String", $text_color);

imagegd2($im);

// uwalniamy pamięć
imagedestroy($im);
?>Przykład #2 Zapis obrazka GD2
<?php
// tworzymy pusty obraz z teksetm
$im = imagecreatetruecolor(120, 20);
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5,  "A Simple Text String", $text_color);

// zapis
// The file format for GD2 images is .gd2, see http://www.libgd.org/GdFileFormats
imagegd2($im, 'simple.gd');
uwalniamy pemięć
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors