Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

checkdate()

Waliduje datę gregoriańską.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::isCRCChecked()

Zwraca czy wpis pliku miał swoje CRC sprawdzone.
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_start_service_ctrl_dispatcher

Gdy rozpoczyna za pośrednictwem Service Control Manager, usługę procesu jest zobowiązana do "check-in" w celu ustanowienia z nim usługi monitoringu oraz urządzenia komunikacyjnego. Funkcja ta wykonuje check-in przez wątek do obsługi na niższym poziomie komunikacji z Menedżerem sterowania usługami.
Kategoria: Funkcje > PHP


udm_check_charset

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


crack_check()

Rozpoczyna sprawdzanie podanego hasła według zadanego słownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


crack_opendict()

crack_opendict() otwiera słownik dictionary do użytku przez crack_check().
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak sprawdzić czy pole checkbox zostało zaznaczone Javascript

Skrypt pokazuje jak odczytać wartości z pola checkbox, i sprawdzić który jest zaznaczony.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Jak sprawdzić czy pole checkbox zostało zaznaczone Javascript

Skrypt pokazuje jak sprawdzić czy checkbox jest zaznaczony.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


checkdnsrr

Wyszukuje DNS dla rekordów typu (type) odpowiadające hostowi (host)
Kategoria: Funkcje > PHP


dns_check_record

Ta funkcja jest aliasem dla: checkdnsrr().
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors