Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dodaj do ulubionych, ustaw jako startową

Zapisuje zmienną w cache, tylko wtedy, gdy nie została ona wcześniej w taki sposó zgłoszona.Domyślnie, każda zmienna dodana w taki sposób nigdy nie jest usuwana, można oczywiście to zmienić dodając parametr $ttl.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


apc_add()

Skrypt dodaje do bazy danych dane przesłane z formularza HTML
Kategoria: Funkcje > PHP


Dodawanie rekordów do bazy danych

Dodaje znak '/' ucieczki przed każdym niebezpiecznym znakiem zdefiniowanym w tablicy drugiego argumentu.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


addcslashes()

Dodaje znak ucieczki przed znakami niebezpiecznymi np '
Kategoria: Funkcje > PHP


addslashes()

Skrypt tworzy linki o nazwie dodaj do ulubionych oraz ustaw jako startową.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNode

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNodeNS

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->add_root

Dodaje główny węzeł elementu do dokumentu Dom i zwraca nowy węzeł. Nazwa elementu jest przekazywana w parametrze.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode bool add_namespace

Ta metoda dodaje nazwe zgłoszenia do węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


output_add_rewrite_var()

Funkcja ta dodaje dodatkową parę nazwa/wartość do adresu URL przepisywania mechanizmu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/10 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors