Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_intersect()

Zwraca przecięcie tablic, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tablica1 które istnieją we wszystkich argumentach. Zauważ, ża zachowywane są przypisania kluczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_regexp()

Kruszywa właściwości z klasy do istniejącego obiektu za pomocą wyrażeń regularnych, aby dopasować ich nazwiska.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate()

ruszywa metody i własności zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::appendChild

Ta funkcja dołącza do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci. Dzieci mogą być tworzone np. z DOMDocument: createElement, DOMDocument: createTextNode itp. lub po prostu za pomocą jakiegokolwiek innego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode DOMNode append_child

Funkcja ta dołącza dziecko do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_methods_by_list

Łączy metody z klasy istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw metod.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_methods

Agreguje wszystkie metody zdefiniowane w klasie istniejącego obiektu, z wyjątkiem klasy konstruktora lub metody, których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_).
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_properties_by_list

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw własności.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties_by_regexp

Agreguje właściwości z klasy do istniejącego obiektu przy użyciu wyrażeń regularnych w celu dopasowania ich nazw.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties

Agreguje wszystkie właściwości zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu, z wyjątkiem własności , których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_), które uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors