Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yaz_hits

yaz_hits () zwraca liczbę trafień w odniesieniu do ostatniego wyszukiwania.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_sum()

Oblicza sumę wartości w tablicy, zwraca sumę wszystkich wartości w tablicy jako liczbę całkowitą lub rzeczywistą.
Kategoria: Funkcje > PHP


compact()

Stwarza tablicę zawierającą zmienne i ich wartości. pobiera zmienną liczbę parametrów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::replaceData

Wymieni liczbę znaków poczynając od pozycji offset z danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


number_format()

Formatuje liczbę według szablonu
Kategoria: Funkcje > PHP


str_word_count()

Zwraca liczbę słów, będących wewnątrz ciągu wejściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


substr_count()

Oblicza oraz wyświetla liczbę wystąpień danej frazy.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_time_limit()

Ustawia liczbę sekund dla wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


cal_days_in_month ()

Zwraca liczbę dni i miesiący w danym roku kalendarzowym
Kategoria: Funkcje > PHP


idate()

Formatuje lokalną czasę/datę jako liczbę (integer).
Kategoria: Funkcje > PHP


1/12 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors