Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Math acos [AS 2]

Oblicza oraz zwraca arcus cosinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math asin [AS 2]

Oblicza oraz zwraca arcus sinus dla liczby określonej w parametrze, w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math atan [AS 2]

Oblicza oraz zwraca wartość, w radianach, kąta który tangens jest określony jako parametr.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math atan2 [AS 2]

Oblicza oraz zwraca kąt punktu y/x w radianach, zmierzony w lewo od okręgu osi x (gdzie 0,0 określa środek okręgu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Math ceil [AS 2]

Zwraca pułap określonej liczby lub wyrażenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math cos [AS 2]

Oblicza oraz zwraca cosinus określonego kąta w radianach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math E [AS 2]

Stała matematyczna dla podstaw naturalnych logarytmów wyrażonych jako e.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math exp [AS 2]

Zwraca wartość bazującą na naturalnym algorytmie (e), do potęgi wykładnika określonego w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math floor [AS 2]

Zwraca zaokrągloną w dół liczbę lub wyrażenie określone w parametrze.
Kategoria: Flash > ActionScript


Math LN10 [AS 2]

Stała matematyczna dla naturalnych logarytmów 10, wyrażona jako loge10, z dokładną wartością: 2.302585092994046.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors