Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip _focusrect [AS 2]

Wartość logiczna, określająca czy klip filmowy posiada żółtą obwódkę, kiedy zostaje mu nadane skupienie po przez klawisz (domyślnie) TAB.
Kategoria: Flash > ActionScript


createEmptyMovieClip()

Tworzy na scenie (lub wewnątrz innego klipu filmowego) pusty klip filmowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


duplicateMovieClip()

Tworzy kopię klonu klipu filmowego na obrazie (lub zagnieżdża ją w innym klipie).
Kategoria: Flash > ActionScript


removeMovieClip()

Usuwa poprzednio utworzoną kopię klonu klipu filmowego. W przypadku użycia metody nie musisz dodatkowo określać celu (obiektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


attachMovie() [AS 2]

Umieszcza klon klipu filmowego, znajdującego się w bibliotece na określonej listwie czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


createTextField()

Dodaje nowy obiekt TextField (czyli dynamiczne lub wejściowe pole tekstowe) do obiektu MovieClip (klipu filmowego).
Kategoria: Flash > ActionScript


loadMovie() [AS 2]

Ładuje zwenętrzny plik SWF do głownego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


unloadMovie() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF z głównego filmu SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadMovieNum() [AS 2]

Wczytuje SWF, JPEG, GIF lub PNG pliki do odpowiednieg poziomu na filmie, podczas gdy oryginalny plik jest odtwarzany.
Kategoria: Flash > ActionScript


unLoadMovieNum() [AS 2]

Usuwa załadowany plik SWF lub obrazek z podanego poziomu filmu, załadowanego przez funkcję loadMovieNum().
Kategoria: Flash > ActionScript


1/15 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors