Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Przekierowanie na inną stroną z użyciem nagłówka HTTP

Rozdziela wszystkie zapytania nagłówka HTTP od tylko tego, który ma byc wyświetlony. Funkcja ta jest dostępna tylko jeśli PHP jest zaistalowane jako moduł serwera Apache. Zwraca tablicę lub FALSE.
Kategoria: Skrypty > PHP


apache_request_headers()

Zwraca preferowany język dla danego klienta w oparciu o Accept-Language (akceptonay jezyk) nagłowka HTTP
Kategoria: Funkcje > PHP


http_send_last_modified

setcookie() określa ciasteczko (ang. cookie) do wysłania z nagłówkami HTTP. Ciasteczko musi być wysłane zanim jakiekolwiek inne nagłówki zostaną wysłane (to jest ograniczenie ciasteczek, nie PHP). To wymaga od ciebie umieszczenia wywołań tej funkcji przed znacznikami <html> czy <head>.
Kategoria: Funkcje > PHP


iconv_mime_decode

Wysyła ostatnią modyfikację nagłówka z ważną datą HTTP
Kategoria: Funkcje > PHP


iconv_mime_encode

Dekoduje pole MIME nagłówka
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_signal_dispatch

Tworzy z zwraca ciąg reprezentujący pole nagłówka MIME, który wygląda ja poniższy ciąg:
Kategoria: Funkcje > PHP


pcntl_signal

Skrypt przekierowuj na inną stronę używając do tego funkcji header.
Kategoria: Funkcje > PHP


http_negotiate_language

Zwraca tablice z nagłówkami wysłanymi przez serwer w odpowiedzi na żądanie HTTP
Kategoria: Funkcje > PHP


setcookie

Funkcja wywołuje sygnał nagłówka zainstalowanego za pomocą pcntl_signal() dla każdego w oczekiwaniu na sygnał.
Kategoria: Funkcje > PHP


get_headers

Funkcja instaluje nową obsługę nagłówka dla sygnału wskazanego przez $signo
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors