Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

xslt_create

Pokaże wam jak rozbić ciąg znaków oddzielony np "," przecinkami na tablicę jednowymiarową.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_parser_create

Tworzz i zwraca nowy procesor XSLT źródło manipulacji przez inne funkcje XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_parser_create_ns

xml_parser_create() tworzy nowy parser XML i zwraca uchwyt zasobów umożliwiający użycie go przez inne funkcje XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_new_context

xml_parser_create_ns () tworzy nowy parser XML z nazw XML wsparcia i zwraca uchwyt zasobu w odniesieniu do wykorzystania go przez inne funkcje XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMAttr::__construct

Tworzy nowy XPath.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMComment __construct

Konwersja tekstu na logiczne Hebrajski wizualny konwersji tekstu z nowymi liniami.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::__construct

DOMAttr tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createAttribute.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createElementNS

DOMComment tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła,węzeł jest związany z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createComment.
Kategoria: Funkcje > PHP


PHP Jak rozbić ciąg znaków na tablicę

Tworzy nowy obiekt DOMDocument.
Kategoria: Kursy > PHP


hebrevc()

Funkcja ta tworzy nowy węzeł elementu związanego z nazwą. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


1/12 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors