Loading:


DOMDocument::createElementNS

DOMElement DOMDocument::createElementNS ( string $namespaceURI , string $qualifiedName [, string $value ] )

Funkcja ta tworzy nowy węzeł elementu związanego z nazwą. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().

Parametry:

namespaceURI-URI przestrzeni nazw.

qualifiedName- Kwalifikowana nazwa elementu, jako prefiks: tagName.

value- Wartości elementu. Domyślnie, pusty element zostanie utworzony. Można również ustawić później wartość DOMElement-> nodeValue.


Zwraca nowy DOMElement lub FALSE, jeśli wystąpił błąd.

 Napisz Artyku³

Listing

// Przykład # 1 Tworzenie nowego elementu i wstawienie go jako root

<?php

$dom = new DOMDocument('1.0', 'iso-8859-1');

$element = $dom->createElementNS('http://www.example.com/XFoo', 'xfoo:test', 'Jest to główny element!');

// wstawiliśmy nowy element jako root (dziecko dokumentu)
$dom->appendChild($element);

echo $dom->saveXML();
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors