Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_diff()

Zwraca różnice pomiędzy tablicami, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tablica1 które nie są obecne w innych tablicach-argumentach.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_sapi_name()

Zwraca ciąg znaków (w małych literach), który opisuje rodzaj interfejsu pomiędzy serwer WWW i PHP (Server API, SAPI).
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_date_from_timestamp

Konwertuje strefe czasową z UNIX timestamp na wartość w wariancie typu VT_DATE. Pozwala to na łatwiejsze interopability pomiędzy UNIX-owską częścią PHP i COM.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void setPersistence

Ta funkcja umożliwia zapisywanie danych pomiędzy żądaniami w sesji PHP. To działa tylko na serwerze, na którym eksportowana jest funkcja klasy z SoapServer-> setClass.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS border-spacing

Styl definiuje odległość pomiędzy ramkami
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS letter-spacing

Wartość logiczna określająca, czy przy przechodzeniu pomiedzy przyciskami za pomocą klawisza Tab pojawia się żółta ramka.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS line-height

Styl definiuje odstępy pomiędzy literami.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS marker-offset

Styl definiuje odstęp pomiędzy liniami. Stosowany może być nie tylko do tekstu, ale w odniesieniu do dowolnego elementu, np. grafik.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS word-spacing

Styl definiuje odległość pomiędzy markerem i blokiem zewnętrznym.
Kategoria: Style CSS >


_focusrect [AS 2]

Styl definiuje odstępy pomiędzy wyrazami.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors