Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <noframes> - Część dla przeglądarek nie obsługujących ramek

Jeśli nie używasz żadnej biblioteki pomocniczej, to zapewne jesteś zmuszony do stworzenia dużej ilości kodu obsługującego obiekt XMLHttpRequest, z obsługą różnych przeglądarek, śledzącego stan wykonania zapytania, a nastęnie wyciągającego i przetwarzającego uzyskaną odpowiedź.
Kategoria: Kursy > HTML


Jak zrobić zaokrąglone rogi obrazka dla wszystkich przeglądarek - JQuery plugin

ob_gzhandler() jest przeznaczony do użycia jako wywołanie dla funkcji ob_start(), aby ułatwić wysyłanie zakodowanych danch do przeglądarek internetowych, które obsługują skompresowane strony internetowe.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Instrukcje warunkowe dla przeglądarek Internet Explorer w HTML

Znacznik <noframes> służy do umieszczenia w stronie HTML części dla przeglądarek które nie obsługują ramek. Ten znacznik powinien być umieszczony wewnątrz znacznika <frameset>.
Kategoria: Artykuły > XHTML


Lista kompatybilności przeglądarek z CSS3 - lista wszystkich właściwości CSS 3.0

Aby zrobić zaokrąglone rogi na obrazku kompatybilne ze wszystkimi przeglądarkami, użyjemy dodatku do JQuery corner.
Kategoria: Artykuły > CSS 3


ob_gzhandler()

Skrypt wyśrodkowuje element UL o nazwie 'zawartosc' wewnątrz DIV'a z klasą 'pojemnik'. Kod posiada trzy wersje: dla nowych przeglądarek, alternatywne rozwiązanie oraz wersja dla IE6 i IE7.
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak naprawić działanie z-index w Internet Explorer 6 i 7

Klasa wykrywa rodzaj i wersje przeglądarki. Jest znacznie bardziej rozbudowana od dostępnej funkcji php get_browser działa dla wszystkich przeglądarek.
Kategoria: Skrypty > HTML


Prototype Ajax.Request

Skrypt poprawia wyświetlanie elementów takich jak DIV z nadanymi wartościami sortowania z-index dla przeglądarek Internet Explorer 6 oraz 7.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Wyśrodkowanie elementu bez zdefiniowanej szerokości + poprawka dla IE

Podstawowa składnia instrukcji warunkowych dla przeglądarek Internet Explorer.
Kategoria: Skrypty > CSS


Wykrycie przeglądarki użytkownika - klasa PHP

Poniżej prezentujemy listę wszystkich właściwości CSS 3 oraz ich wsparcia w przeglądarkach:
Kategoria: Skrypty > PHP


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors