Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BlurFilter quality [AS 2]

Ustala jakośc obrazu odtwarzanego filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera quality [AS 2]

Ilość razy powtórzeń efektu filtru na raz (jakość efektu).
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter quality [AS 2]

Ustawia ilość nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter quality [AS 2]

Określa jakość przycisku: 2 - najlepsza, 1 - dobra, 0 - niska.
Kategoria: Flash > ActionScript


_quality [AS 2]

Właściwość (globalna); ustawia lub odzyskuje jakość obróbki grafiki używaną w SWF filmie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BevelFilter.quality [AS 2]

Liczba określająca wymagany poziom jakości obrazu, jako, ustalone przez ilość kompresji dla każdej klatki filmu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _highquality [AS 2]

Ustawia maksymalny rozmiar pasma na jedną sekundę lub wymaganą jakość aktualnie wychodzącego wideo.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _quality [AS 2]

Obiekt, który posiada wartości typu Boolean, właściwości: zoom, quality, play, loop, rewind, forward_back, oraz print.
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera setQuality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


ContextMenu builtInItems [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors