Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_multisort()

Pobiera oraz wyświetla aktualną wersję serwera Apache, w razie sukcesu, lub FALSE w przeciwnym wypadku.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_get_version()

Funkcja str_repeat() powtarza ciąg podany jej w pierwszym parametrze, tyle razy ile podamy jej w parametrze drugim
Kategoria: Funkcje > PHP


str_repeat()

Pobiera wszystkie nagłówki HTTP odpowiedzi serwera. Zwraca tablicę wszystkich nagłówków odpowiedzi serwera Apache w przypadku sukcesu, lub FALSE w przypadku porażki.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_response_headers()

Zwracam informacje o cache komputera oraz o meta-danych w postaci tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_cache_info()

Przechowywuje plik w cache jako kod bajtowy (bytecode), obchodząc wszystkei filtry. Zwraca TRUE oraz FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_compile_file()

Zaczyna ręcznie kontrolować debungowanie sesji. Przyjmuje 4 parametry: adres serwera, typ gniazda, numer portu oraz poziom debungowania. Zwraca TRUE lub FALSE w czasie błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_socket_session_trace()

Funkcja ta zwraca identyfikator, który może być użyty do wyświetlania Zend logo za pomocą wbudowanego w obraz
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_logo_guid()

Łączy jedną lub więcej tablic, łączy elementy jednej lub więcej tablic razem, tak że wartości jednej tablicy są wstawiane na koniec poprzedniej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_merge()

Sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice, może być użyta do sortowania kilku tablic na raz lub wielowymiarowej tablicy na podstawie jednego z większej liczby wymiarów.
Kategoria: Funkcje > PHP


key()

Pobiera klucz z tablicy asocjacyjnej, zwraza klucz bieżącego elementu z tablicy asocjacyjnej.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/69 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors