Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomNode->next_sibling

Przerwa tego węzła na dwi części w określonym poprzez offset miejscu, kontrolując zarówno w drzewo jak i rodzeństwo.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->previous_sibling

Funkcja zwraca następne rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma go obok rodzeństwo zwraca FALSE (<4,3) lub null (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLNode nextSibling [AS 2]

Funkcja ta zwraca poprzede rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma poprzedniego rodzeństwa zwraca FALSE (<4,3) lub NULL (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.
Kategoria: Flash > ActionScript


DOMText::splitText

Wartość XMLNode, która referencjuje następne rodzeństwo w węźle listy potomków rodzica.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLNode previousSibling [AS 2]

Wartość XMLNode, która referencjuje do poprzedniego rodzeństwa w liście węzłów potomków rodzica.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors