Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

PHP thumb rozmycie (blur) obrazu

Skrypt przedstawia jak poprzez php thumb rozmyć obrazek.
Kategoria: Skrypty > PHP


DropShadowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia horyzontalnego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter blurY [AS 2]

Ilość rozmycia pionowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter blurX [AS 2]

Ilość rozmycia horyzontalnego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter blurY [AS 2]

Ilość rozmycia pionowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurX [AS 2]

Ilość horyzontalnego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter blurY [AS 2]

Ilość pionowego rozmycia. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255 (punkt płynący). Domyślna wartość to 4.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/1
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors