Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apd_dump_persistent_resources()

Zwraca wszystkie działające źródła jako tablicę array[].
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_dump_regular_resources()

Robi dokładnie to samo co apd_dump_resources(), z wyjątkiem tego, że ta funkcja filtruje te wyniki i wyświetla tylko regularne źródła.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Zestaw danych zawierających RelaxNG schematu wykorzystywanego do validacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::relaxNGValidateSource

Wykonuje ?relaxNG zaliczenie na dokumencie w oparciu o podane źródła RNG.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::schemaValidateSource

Potwierdza dokument oparty na schemacie zdefiniowane w danym łańcuchu.
Kategoria: Funkcje > PHP


resource wddx_packet_start

Rozpoczna nowy pakiet WDDX stopniowo dodając zmienne. Automatycznie tworzy definicjię struktury, zawierającą wewnątrz zmienne.
Kategoria: Funkcje > PHP


resource xml_parser_create_ns

xml_parser_create_ns () tworzy nowy parser z XML i zwraca uchwyt zasobu odniesienia do wykorzystania go przez inne funkcje XML
Kategoria: Funkcje > PHP


resource xml_parser_create

xml_parser_create() tworzy nowy parser XML i zwraca uchwyt zasobów umożliwiający użycie go przez inne funkcje XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Ustawiania plik lub URI dla schematu RelaxNG do wykorzystania w validacji
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_end_pi ( resource $xmlwriter )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors