Loading:


fputcsv()
int fputcsv ( resource $wzkaźnik , array $pola [, string $separator [, string $bariera ]] )

fputcsv() formatuje linię (podaną w parametrze $pola tablicę) jako CSV oraz zpisuje ją (tymczasowo jako nową linię) do podanego $wskażnika.

 

Parametry

 

$wskaźnik

Wskaźnik na plik musi być poprawny i musi wskazywać na plik pomyślnie otwarty przez funkcję fopen() lub fsockopen() (a jednocześnie nie zamknięty jeszcze przez fclose()).

$fields

Tablica wartości.

$separator

Opcjonalny parametr ustawia separator dla pola (jeden znak tylko). Domyślnie jest ustawiony na znak kropki.

$bariera

Opcjonalny parametr ustawia bariere dla funkcji (jeden znak) dzięki któremu można zablokować formatowanie pomiędzy tymi znakami. Domyślnie jest to znak podwójnego cudzysłowu ".


Zwracane wartości

Zwraca długość zapisanego ciagu znaków, lub FALSE w razie problemów.

 

Kompatybilność: PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php

$list = array (
    'aaa,bbb,ccc,dddd',
    '123,456,789',
    '"aaa","bbb"'
);

$fp = fopen('file.csv', 'w');

foreach ($list as $line) {
    fputcsv($fp, split(',', $line));
}

fclose($fp);
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors