Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wczytanie różnych stron w zależności od systemu operacyjnego

Rejestr systemu obsługi (XPath handlers) do dokumentu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


xslt_set_scheme_handlers

Ustawia obsługę systemu danego zasobu przez xH
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_scheme_handler

Kod javascript ładuje plik w zależności od typu systemu operacyjnego.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType string system_id ( void )

Zwraca identyfikator systemu typu dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_uname()

Zwraca opis systemu operacyjnego na jakim jest uruchomiony PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


Rar::getHostOs()

Pobiera wpis z hosta systemu operacyjnego.
Kategoria: Funkcje > PHP


ftp_systype

Zwraca identyfikator typu systemu dla zdalnego serwera FTP
Kategoria: Funkcje > PHP


closelog

closelog() zamyka początek hasła użytego do zapisu do systemu logów . Użycie closelog() jest opcjonalne
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_publickey_add

Informacja: Podsystem klucza publicznego używany jest do zarządzania kluczami publicznymi na serwerze, do którego klient już jest autoryzowany. Aby autoryzować się do zdalnego systemu używając autoryzacji klucza publicznego, należy skorzystać z funkcji ssh2_auth_pubkey_file().
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_publickey_init

Żąda klucz publicznego podsystemu z aktualnego połączenia SSH2
Kategoria: Funkcje > PHP


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors