Loading:


xslt_set_scheme_handlers

void xslt_set_scheme_handlers  ( resource $xh  , array $handlers  )

Rejestr systemu obsługi (XPath handlers) do dokumentu.

Parametry:


xh-
XSLT procesor Link identyfikator, utworzone z xslt_create ().

handlers-Tablica z poniższych kluczy: "get_all", "open", "get", "put", and "close".

Każdy wpis musi być funkcją lub nazwą tablicy w następującym formacie: array ($ obj, "metoda").

Zauważ, że w dana tablica nie musi zawierać wszystkich różnych elementów systemu obsługi (choć może), musi tylko być zgodne z "handler" => "function" w formacie opisanym powyżej.

Każda z poszczególnych funkcji systemu obsługi zawarta jest w formatach poniżej:

string  get_all(resource processor, string scheme, string rest)
resource open(resource processor, string scheme, string rest)
int get(resource processor, resource fp, string &data)
int put(resource processor, resource fp, string data)
void close(resource processor, resource fp)

 Napisz Artyku³

Listing

<?php

// Definition of the handler
function mySchemeHandler($processor, $scheme, $rest)
{
$rest = substr($rest,1);/ / Usunięcie pierwszego / dodawane automatycznie przez silnik
    if ($scheme == 'file_exists') {
    / / Wynik jest osadzony w małych ciągach xml
    return '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root>' . (file_exists($rest) ? 'true' : 'false') . '</root>';
    }
}

$SchemeHandlerArray = array('get_all' => 'mySchemeHandler');

// Start the engine
$params = array();
$xh = xslt_create();

xslt_set_scheme_handlers($xh, $SchemeHandlerArray);

$result = xslt_process($xh, "myFile.xml", "myFile.xsl", NULL, array(), $params);
xslt_free($xh);

echo $result;

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors