Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_x [AS 2]

Pozioma współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_y [AS 2]

Pionowa współrzędna klipu filmowego, podana względem układu współrzędnych obrazu, a w którym klip sie znajduje.
Kategoria: Flash > ActionScript


_xmouse [AS 2]

Pozioma współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


_ymouse [AS 2]

Pionowa współrzędna kursora myszy, wyrażona względem układu współrzednych klipu filmowego (lub filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _y [AS 2]

Liczba określająca położenie klipu filmowego względem osi y relatywnego do rodzica klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point x [AS 2]

Zwraca współrzędną x tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Point y [AS 2]

Zwraca współrzędną y tego punktu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle left [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle right [AS 2]

Zwraca sumę właściwości x oraz width .
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle top [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors