Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Tworzenie znaku wodnego na obrazku (Watermark) Asido

Zwraca numeryczne stanowisko pierwszego wystąpienia szukanego znaku w ciągu.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


strpos()

Znajduje ostatnie występowanie znaku w łańcuchu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strrchr()

Znajduje pozycję ostatniego wystąpienia znaku w ciągu znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


strrpos()

Tworzy duży literę ze znaku znajdującego się na pierwszym miejscu w ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ucfirst()

Zawija łańcuch znaków po podanej liczbie znaków używając znaku łamania łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


wordwrap()

Skrypt pokazuje jak zrobić znak wodny na obrazku w określonym miejscu za pomocą biblioteki Asido, efekt ten często stosuje aby oznaczyć ze fotki pochodzą z naszej strony i żeby inni nie kradli naszych obrazków.
Kategoria: Funkcje > PHP


_target [AS 2]

Zwraca ścieżkę do klonu klipu filmowego w notacji ukośnikowej (z użyciem znaku /).
Kategoria: Flash > ActionScript


Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Styl definiuje współczynnik wielkości do wysokości znaku.
Kategoria: Skrypty > PHP


Styl CSS list-style-position

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS font-size-adjust

Styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy.
Kategoria: Style CSS >


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors