Loading:


bool ctype_punct
bool ctype_punct ( string $text )


Sprawdza czy wszystkie znaki w ciągu '$text' są znakami interpunkcyjnymi.

Parametry

 

text -  ciąg testowy.


Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli wszystkie znaki w ciągu są do druku ale ani nie literą, cyfrą lub pustym znakiem, False w przeciwnym wypadku.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 A ctype_punct() przykład

<?php
$strings = array('ABasdk!@!$#', '!@ # $', '*&$()');
foreach ($strings as $testcase) {
    if (ctype_punct($testcase)) {
        echo "Ciąg $testcase składa się w całości ze znaków interpunkcyjnych.\n";
    } else {
        echo "Ciąg$testcase nie składa się w całości ze znaków interpunkcyjnych.\n";
    }
}
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

Ciąg ABasdk !@!$# nie składa się w całości ze znaków interpunkcyjnych.
Ciąg !@ # $ nie składa się w całości ze znaków interpunkcyjnych.
Ciąg *&$() składa się w całości ze znaków interpunkcyjnych.


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors