Loading:

Automatyczne przekierowanie na wybraną stronę, adres - JavaScript

Aby automatycznie przekierować użytkownika na dany adres strony wystarczy ten prosty kod JavaScript korzystający z tagu window.location


JacaScript Funkcja setUTCFullYear (Metoda obiektu: Date)

Ustawia pełen rok dla określonej daty stosownie do czasu uniwersalnego.


JavaScript Array

Pozwala na pracę z tablicami.


JavaScript constructor (Własność obiektu: Date)

Zwraca referencję do funkcji Date, która tworzy prototyp instancji. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do samej funkcji, nie zaś łańcuchem znaków zawierającym nazwę funkcji.


JavaScript Funckja caller

Określa funkcję, która powołuje się na aktualnie wykonywaną funkcje.


JavaScript Funkcja apply (Metoda obiektu Function)

Pozwala zastosować metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu


JavaScript Funkcja call (Metoda obiektu Function)

Pozwala wywołać metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu


JavaScript Funkcja concat (Metoda obiektu: Array)

Zwraca nową tablicę złożoną z tablicy, na której wywołano tę metodę, połączonej z innymi podanymi tablicami lub wartościami.


Javascript Funkcja constructor (Własność obiektu: Function)

Określa funkcję tworzącą prototyp obiektu. Należy pamiętać, że wartość tej własności jest referencją do funkcji, a nie łańcuchem znaków zawierającym jej nazwę.


JavaScript Funkcja eval

Interpretuje i wykonuje kod JavaScript zawarty w łańcuchu znaków, bez odniesienia do żadnego konkretnego obiektu.


JavaScript Funkcja every (Metoda obiektu: Array)

Sprawdza, czy wszystkie elementy w tablicy przechodzą zrealizowany w postaci dostarczonej funkcji test.


JavaScript Funkcja Filter (Metoda obiektu: Array)

Tworzy nową tablicę z wszystkimi elementami, które przechodzą poprawnie zrealizowany w postaci dostarczonej funkcji test.


JavaScript Funkcja forEach

Wykonuje dostarczoną funkcję jeden raz na każdy element tablicy.


JavaScript Funkcja getDate (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getDay (Metoda obiektu: Date)

Zwraca dzień tygodnia określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.


JavaScript Funkcja getFullYear (Metoda obiektu: Date)

Zwraca rok określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.


1/5 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors