Loading:


bool bbcode_add_smiley
bool bbcode_add_smiley ( resource $bbcode_container , string $smiley , string $replace_by )

Dodaje buźki do parsera

 

Parametry

 

bbcode_container

BBCode_Container zasobu, zwracany przez bbcode_create ().

smiley
Ciąg znaków, który zostanie zastąpiony podczas przeszukiwania.

 

replace_by
Ciąg znaków, które zastępują buźkę.

 


Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 bbcode_add_smiley() przykład użycia

<?php
/*
 * Przygotowujemy zestaw zasad
 */

$arrayBBCode=array(
    ''=>         array('type'=>BBCODE_TYPE_ROOT,  
                       'childs'=>'!i'),
    'b'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<b>',
                       'close_tag'=>'</b>'),
    'u'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<u>',
                       'close_tag'=>'</u>',
                       'flags'=>BBCODE_FLAGS_SMILEYS_OFF),
    'i'=>        array('type'=>BBCODE_TYPE_NOARG,
                       'open_tag'=>'<i>',
                       'close_tag'=>'</i>',
                       'childs'=>'b'),
);
/*
 * Tekst analizowany
 */

$text=<<<EOF
[i] nie analizowany test [/i] :)
[b] analizowany z buźką :( [/b]
[u] analizowany bez buźki :D [/u]|>
EOF;
/*
 * wprowadenie analizowania
 */

$BBHandler=bbcode_create($arrayBBCode);
/*
 * Dodajemy emotikonę do zasad analizowania
 */

bbcode_add_smiley($BBHandler, ":)", "<img src=\"smiley.gif\" alt=\":)\" />");
bbcode_add_smiley($BBHandler, ":(", "<img src=\"sad.gif\" alt=\":(\" />");
bbcode_add_smiley($BBHandler, ":D", "<img src=\"happy.gif\" alt=\":D\" />");
bbcode_add_smiley($BBHandler, ":p", "<img src=\"tong.gif\" alt=\":p\" />");
bbcode_add_smiley($BBHandler, ":|", "<img src=\"special.gif\" alt=\":|\" />");
bbcode_add_smiley($BBHandler, ":6:", "<img src=\"six.gif\" alt=\":6:\" />");
/*
 * analizowany text
 */

echo bbcode_parse($BBHandler,$text);
?>

//Powyższy przykład wyświetli:

[i] Nie analizowany test [/i] <img src="smiley.gif" alt=":)" />
<b> Analizowany z buźką <img src="sad.gif" alt=":(" /> </b>
<u> Analizowany bez buźki :D </u>


   

 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors