Loading:


curl_getinfo
mixed curl_getinfo ( resource $ch [, int $opt ] )


curl_getinfo — Uzyskuje informacje dotyczące ostatniego transferuParametry

 

ch

Uchwyt cURL zwrócony przez curl_init().

opt

 

Może to być jedna z następujących stałych:

CURLINFO_EFFECTIVE_URL - Ostatni skuteczny URL

CURLINFO_HTTP_CODE - Ostatni otrzymany kod HTTP

CURLINFO_FILETIME - Zdalny czas pobrania dokumentu,  -1 jest zwracana w momencie gdy dokument jest nieznany

CURLINFO_TOTAL_TIME - Całkowity czas wykonania w sekundach dla ostatniego transferu

CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME - czas w sekundach dopuki nazwa rozwiązania była kompletna

CURLINFO_CONNECT_TIME - Czas w sekundach  potrzebny do ustawienia połączenia

CURLINFO_PRETRANSFER_TIME - Czas w sekundach  od początku aż do momentu tuż przed rozpoczęciem transferu plików

CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME - Czas w sekundach aż do pierwszego transferowanego bajtu

CURLINFO_REDIRECT_TIME - Czas w sekundach przekierowanie wszystkich etapów transakcji przed ostatecznym uruchomieniem

CURLINFO_SIZE_UPLOAD - całkowita liczba wysłanych bajtów

CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD - całkowita liczba pobranych bajtów

CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD - Średnia prędkość pobierania

CURLINFO_SPEED_UPLOAD - Średnia prędkość wysyłania

CURLINFO_HEADER_SIZE -Całkowity rozmiar wszystkich otrzymanych nagłówków

CURLINFO_HEADER_OUT

CURLINFO_REQUEST_SIZE - Całkowity rozmiar wydanych żądań. Obecnie tylko dla żądań HTTP

CURLINFO_SSL_VERIFYRESULT -Wynik weryfikacji certyfikatu SSL z wnioskiem o ustalenie CURLOPT_SSL_VERIFYPEER

CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD -długość pobranej treści, odczytana z pola  Content-Length

CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD - Określony rozmiar wysyłania

CURLINFO_CONTENT_TYPE - typ treści pobranego obiektu, NULL iwskazuje na serwer
który nie wysłał ważnych nagłówków Content-Type
 

Zwracane wartości

Jeśli jest podany opt , zwraca jego wartość jako ciągInaczej, zwraca tablicę asocjacyjną z następujących elementów.  (które odpowiadają opt ):


"url"

"content_type"

"http_code"

"header_size"

"request_size"


"filetime"


"ssl_verify_result"


"redirect_count"


"total_time"


"namelookup_time"


"connect_time"


"pretransfer_time"


"size_upload"


"size_download"


"speed_download"


"speed_upload"


"download_content_length"


"upload_content_length"


"starttransfer_time"


"redirect_time"Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 curl_getinfo() example

<?php
// Tworzymy uchwyt curl  do nie istniejącej lokalizacji
$ch = curl_init('http://www.yahoo.com/');

// Wykonaj
curl_exec($ch);

// Sprawdź, czy wystąpił jakikolwiek błąd
if(!curl_errno($ch))
{
    $info = curl_getinfo($ch);

    echo 'Wziął ' . $info['total_time'] . ' sekund, aby wysłać wniosek do ' . $info['url'];
}

// Zamykamy uchwyt
curl_close($ch);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors