Loading:


ftp_exec
bool ftp_exec ( resource $strumień_ftp , string $polecenie )

ftp_execŻąda wykonanie polecenia przez serwer FTP


Wysyła żądanie SITE EXEC polecenie do serwera FTP.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

polecenie

Polecenie do wykonania.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli polecenie zostało pomyślnie wykonane (to znaczy serwer zwrócił kod 200). W przeciwnym przypadku zwracana jest wartość FALSE.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_exec()

<?php

// przygotowanie polecenia
$polecenie = 'ls -al >files.txt';

// nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// próba wywołania polecenia
if (ftp_exec($conn_id, $polecenie)) {
    echo "$polecenie wykonane pomyślnie\n";
} else {
    echo "Nie można wykonać polecenia $polecenie\n";
}

// zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors