Loading:


array_search()

Przeszukuje tablicę pod kątem podanej wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz.

 

array_search ($igła , $stóg_siana [, $ścisły ] )

 

Przeszukuje stóg_siana w poszukiwaniu parametru igła i zwraca odpowiedni klucz jeśli został on znaleziony lub FALSE w przeciwnym przypadku.

Informacja: Jeśli igła jest ciągiem tekstowym, to porówywanie jest dokonywane z uwzględnieniem wielkości znaków.

Informacja: Począwszy od PHP 4.2.0, zamiast FALSE, array_search() zwraca NULL w przypadku niepowodzenia.

Jeśli trzeci parametr ścisły jest ustawiony na TRUE to array_search() porówna także typy parametru igła z tymi z parametru stóg_siana .

Jeśli igła zostanie znaleziona w stóg_siana więcej niż raz, to zwracany zostanie klucz pierwszego pasującego elementu. Aby uzyskać klucze wszystkich pasujących wartości należy zastosować funkcję array_keys() z opcjonalnym parametrem szukana_wartość .

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$tablica = array(0 => 'niebieski', 1 => 'czerwony', 2 => 'zielony', 3 => 'czerwony');

$klucz = array_search('zielony',  $tablica); // $klucz = 2;
$klucz = array_search('czerwony', $tablica); // $klucz = 1;
?>

//Ostrzeżenie

//Ta funkcja może zwrócić logiczne FALSE, ale także zwykłą wartość rozpoznawaną jako FALSE, na przykład 0 lub "". Więcej informacji w rozdziale dotyczącym typów logicznych. Użyj operatora === aby sprawdzić wartość zwracaną przez tę funkcję.
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors