Loading:


iconv_mime_decode_headers
array iconv_mime_decode_headers ( string $encoded_headers [, int $mode=0 [, string $charset=ini_set("iconv.internal_encoding") ]] )

Zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą cały zestaw pól nagłówków MIME określonych przez encoded_headers w przypadku sukcesu, lub False jeśli wystąpił bład podczas dekodowania.

Każdy klucz stanowi indywidulaną reprezentacje pola i odpowiada elementowi reprezentacji wartości. Jeśli więcej niż jedno pole ma tę samoą nazwę conv_mime_decode_headers() automatycznie włączy je do tablicy indeksowanej numerycznie w kolejności występowania.


Parametry

 

encoded_headers - zakodowane nagłowki jako ciąg


mode - określa zachowanie pól nagłówków MIME w zdarzeniu iconv_mime_decode_headers(). Możesz koreślić dowolną kombinacje poniższych wartości

Wartość Stała Opis
1 ICONV_MIME_DECODE_STRICT Jeśli ustawiony nagłówek jest dekodowany w pełnej zgodności ze standardem zdefiniowanym w  RFC2047

Ta opcja jest wyłączona domyślnie ponieważ istnieje wiele złych menagerów poczty które nie przestrzegają specyfikacji i nie tworzą poprawnych nagłówków MIME

 

 

2 ICONV_MIME_DECODE_CONTINUE_ON_ERROR Jeśli ustawiony
iconv_mime_decode_headers()
próbuje ingnorować wszystkie błędy gramatyczne i kontynułuje proces

 

charset- parametr opcjonalny określa zestaw znaków reprezentacji. Jeśli pominięty użyty zostanie iconv.internal_encoding

 Napisz Artyku³

ListingExample #1 Ustalenie, jakie metody zostały wynegocjowane
<?php
$connection = ssh2_connect('shell.example.com', 22);
$methods = ssh2_methods_negotiated($connection);

echo "Klucze szyfrowania były negocjowane przy pomocy: {$methods['kex']}\n";
echo "Serwer identyfikowany za pomocą {$methods['hostkey']} with ";
echo "fingerprint: " . ssh2_fingerprint($connection) . "\n";

echo "Klient - serwer będzie używać metody:\n";
echo "\tCrypt: {$methods['client_to_server']['crypt']}\n";
echo "\tComp: {$methods['client_to_server']['comp']}\n";
echo "\tMAC: {$methods['client_to_server']['mac']}\n";

echo "Serwer - klient będzie używać metody:\n";
echo "\tCrypt: {$methods['server_to_client']['crypt']}\n";
echo "\tComp: {$methods['server_to_client']['comp']}\n";
echo "\tMAC: {$methods['server_to_client']['mac']}\n";

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors