Loading:


imagecreatetruecolor
resource imagecreatetruecolor ( int $width , int $height )


Zwraca indentyfiikator obrazu reprezentujący czarny obraz w określonym rozmiarze


 Parametry

 

width - Szerokość obrazka.

 

height - Wysokość obrazka.


Zwracane wartości


Zwraca zasób indentyfikatora obrazu lub FALSENapisz Artyku³

Listing


Przykład #1 Tworzy nowy strumień obrazu GD i wyświetla go
<?php
header ('Content-type: image/png');
$im = @imagecreatetruecolor(120, 20)
      or die('Cannot Initialize new GD image stream');
$text_color = imagecolorallocate($im, 233, 14, 91);
imagestring($im, 1, 5, 5,  'A Simple Text String', $text_color);
imagepng($im);
imagedestroy($im);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
I put this together - combining two of the examples and then generated the text dynamically. but, with this set up, i was able to get the transparent background working as well.
 • Zobacz kod dodany do tego wpisu
  • <?php
   // Set the content-type

   header('Content-type: image/png');

   // Create the image
   $im = imagecreatetruecolor(175, 15);
   imagesavealpha($im, true);

   // Create some colors
   $white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
   $grey = imagecolorallocate($im, 128, 128, 128);
   $black = imagecolorallocate($im, 0, 0, 0);
   imagefilledrectangle($im, 0, 0, 150, 25, $black);
   $trans_colour = imagecolorallocatealpha($im, 0, 0, 0, 127);
   imagefill($im, 0, 0, $trans_colour);

   // The text to draw
   $text = $_GET['text'];
   // Replace path by your own font path
   $font = 'catriel regular.ttf';

   // Add some shadow to the text
   imagettftext($im, 9, 0, 13, 16, $black, $font, $text);

   // Add the text
   imagettftext($im, 9, 0, 12, 15, $white, $font, $text);

   // Using imagepng() results in clearer text compared with imagejpeg()
   imagepng($im);
   imagedestroy($im);
   ?>
autor: igor | 4060 | 2009-10-08 14:39:41


  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors