Loading:


variant_div

variant_div$left ,$right )

Dzieli pozostawione przez prawą część i zwraca wynik


Parametry

 

left-  Lewy operand.

right-  Prawy operand.

Informacja: Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.
Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.


Zwracane wartości

 

 zasady podziału wariantu

Jeśli To
Oba wyrażenia mają ciąg, datę, charakter, typ boolean
Double jest zwracany
Jedena z wypowiedzi jest typu string i innych znaków
Zwracany ejst podwójny podział
Jedena z wypowiedzi jest numeryczna  inna jest ciągiem
Podzial jest zwracany podwójnie
Oba wyrażenia są numeryczne
Podzial jest zwracany podwójnie
Każda z wypowiedzi jest NULL
NULL jest zwracany
prawo i lewo jest puste
wyrzucany kod z com_exception z DISP_E_DIVBYZERO 
lewo i prawo jest pusty,.
podwójne 0 jest  zwracany jako typ
Oba wyrażenia są puste
wyrzucany kod z com_exception z DISP_E_DIVBYZERO 


Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors