Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMElement::removeAttribute

Usuwa atrybut o nazwie $name od elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttributeNode

Usuwa atrybut oldnode od elementu
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttributeNS

Usuwa atrybut namespaceURI elementu o nazwie localName.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttribute

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNode

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNodeNS

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNS

Ustawia atrybut nazwy namespaceURI i nazwę name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttribute

Deklaruje nazwe atrybutu typu ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttributeNode

Deklaruje atrybut określony przez attr typ ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setIdAttributeNS

Deklaruje atrybut określony przez localName i namespaceURI jako typ ID.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors