Loading:


bool isset
bool isset$var [,  $var [, $... ]] )

 

Sprawdza, czy zmienna jest ustawiona.

Jeśli zmienna została wyłączona z unset (), nie będzie już ustawiona. isset () zwróci FALSE, jeżelizmienna, która została ustawiona ma wartość NULL. Należy również pamiętać, że NULL  ( "\ 0") nie jest równoznaczne ze stałą NULL.


Parametry

 

var

zmienna do oceny

var

kolejna zmienna do oceny


 

Zwracane wartości

 

Zwraca TRUE jeśli istnieje var; FAŁSZ jeśli nie.

 Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 isset() Examples

<?php

$var = '';

// Ten oceni TRUE, tak aby tekst był wyświetlonyy.
if (isset($var)) {
    echo "ten var zostanie wyświetlony.";
}

// W następnych przykładach będziemy używać var_dump
// zwróci wartość z isset().

$a = "test";
$b = "anothertest";

var_dump(isset($a));      // TRUE
var_dump(isset($a, $b)); // TRUE

unset ($a);

var_dump(isset($a));     // FALSE
var_dump(isset($a, $b)); // FALSE

$foo = NULL;
var_dump(isset($foo));   // FALSE

?>

//Dotyczy to również prac w odniesieniu do elementów tablic:

<?php

$a = array ('test' => 1, 'hello' => NULL);

var_dump(isset($a['test']));            // TRUE
var_dump(isset($a['foo']));             // FALSE
var_dump(isset($a['hello']));           // FALSE

// Klucz "hello" jest równy NULL,
/ / Jeśli chcesz sprawdzić NULL kluczowych wartości spróbuj:
var_dump(array_key_exists('hello', $a)); // TRUE

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors