Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomElement string get_attribute

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość tego parametru przekazywana z nazwą. URI przestrzeni nazw jest wartością parametru przekazywaną w uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaracji o tej samej uri w katalogu głównym węzła dokumentu, na początku tego jest podjęta, w przeciwnym wypadku będzie to przewidziane w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy jeden. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement array get_elements_by_tagname

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość parametru . Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement bool has_attribute

Zwraca wartość danego atrybutu w bieżącym elemencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement bool remove_attribute

Pobiera wszystkie elementy ze specyficzną nazwa ciągu bieżącego elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement DomNode set_attribute_node

funkcja ta sprawdza, czy atrybut istnieje w nazwie name bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement DomAttribute set_attribute

Usuwa atrybut z bieżącego węzła DOMElement.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement string tagname

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_element_ns

Ustawia atrybut o nazwie name na podaną wartość.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_element

Zwraca nazwę bieżącego węzła. Wywoływanie tej funkcji da taki sam jak tagName dostęp do nieruchomości, lub wywołanie DomNode-> node_name na bieżący węzeł.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 3/3
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors