Loading:


imagegif
bool imagegif ( resource $image [, string $filename ] )


Tworzy plik GIF  z pliku obrazu podanego w parametrzeParametry

 

obraz Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

filename -  Ścieżka do zapisu pliku, jeślinie jest ustawiona obrazek zostanie bezpośrednio wyświetlony strumieniowo
Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1  imagegif()
<?php
// tworzymy obraz
$im = imagecreatetruecolor(100, 100);

// białe tło
imagefilledrectangle($im, 0, 0, 99, 99, 0xFFFFFF);

// dodajemy tekst na obrazku
imagestring($im, 3, 40, 20, 'GD Library', 0xFFBA00);

// wyświetlamy obraz
header('Content-type: image/gif');

imagegif($im);
imagedestroy($im);
?>
//Przykład #2 konvertowanie png do gif imagegif()
<?php

// Ładownie PNG
$png = imagecreatefrompng('./php.png');

// Zapis jako GIF
imagegif($png, './php.gif');

// zwolnienie pamięci
imagedestroy($png);


echo 'Przekonwertowano PNG do GIF';
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors