Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <object> - Służy do osadzania obiektu

Znacznik <object> służy do osadzania obiektów takich jak aplety Java w dokumencie HTML
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <ol> - Tworzenie listy numerowanej

Znacznik <ol> służy do stworzenia listy numerowanej.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <optgroup> - Tworzy grupę opcji na liście

Znacznik <optgroup> służy do utworzenia grup opcji na liście. Dzięki zgrupowaniu dostępnych opcji odnalezienie właściwej będzie łatwiejsze, zwłaszcza jeżeli lista zawiera wiele wartości.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <option> - Tworzy element listy

Znacznik <option> służy do utworzenia elementu listy "zwykłej" (listbox) lub rozwijalnej (combo box).
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <p> - Tworzy paragraf

Znacznik <p> służy do utworzenia paragrafu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <param> - Dodaje parametr do obiektu

Znacznik <param> służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników <applet> lub <object>.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <pre> - Wyświetla tekst z oryginalnym formatowaniem

Znacznik <pre> służy do wyświetlenia bloku tekstu z zachowaniem jego oryginalnego formatowania, czyli z zachowaniem formatowania wykonanego za pomocą spacji i znaków przejścia do nowej linii.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <q> - Oznaczenie krótkiego cytatu

Znacznik <q> służy do oznaczenia krótkiego cytatu w tekście.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <s> - przekreślony tekst

Znacznik <s> zmienia format tekstu na przekreślony.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <samp> - Format kodu komputerowego

Znacznik <samp> służy do oznaczenia przykładu kodu komputerowego. Przeglądarki zwykle wyświetlają go używając czcionki o stałej szerokości znaków.
Kategoria: Kursy > HTML


Poprzednia | 11/19 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors