Loading:


HTML <param> - Dodaje parametr do obiektu

Znacznik <param> służy do podania dodatkowych parametrów dla appletów Java oraz innych obiektów osadzonych w stronie HTML za pomocą znaczników <applet> lub <object>.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
    codebase=
"http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
    width=
"550" height="400">
   
<param name="movie" value="filmik.swf" />
   
<param name="quality" value="high" />
   
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
</object>

Atrybuty:

NazwaOpisWym.DTD
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
name Unikalna nazwa parametru Nie STF
type Typ MIME parametru Nie STF
value Wartość parametru Nie STF
valuetype Określa typ MIME wartości Nie STF
Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors