Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <abbr> - oznaczanie skrótów

Aby oznaczyć skrót jakiegoś słowa można użyć znacznika <abbr>.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <acronym> - oznaczeine skrótów

Znacznik <acronym> służy do zaznaczenia skrótów składających się z pierwszych liter wyrazów,
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <address> - definiuje blok adresu

Polecenie definiuje blok adresu. Przeglądarki interpretują go jako kursywę.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <applet> - osadza aplet Java na stronie

Znacznik <applet> służy do osadzenia appletu Java na stronie.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <area> - oznacza punkty na obrazie

Znacznik <area> definiuje obszar na mapie obrazu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <b> - zmienia czcionkę na pogrubioną

Znacznik <b> zmienia format tekstu na pogrubiony.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <base> - określa bazowy adres URL na stronie

Znacznik <base> określa bazowy adres URL dla wszystkich adresów na stronie.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <basefont> - definiuje domyślny styl czcionki

Znacznik <basefont> definiuje bazowy font dla strony.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <bdo> - określa kierunek wyświetlania tekstu.

Znacznik <bdo> określa kierunek wyświetlania tekstu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <big> - zmienia format tekstu na większy

Znacznik <big> zmienia format tekstu na większy.
Kategoria: Kursy > HTML


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors