Loading:


HTML <applet> - osadza aplet Java na stronie

Znacznik <applet> służy do osadzenia appletu Java na stronie.


Atrybuty

NazwaOpisWym.DTD
align Określa położenie appletu względem otaczającego tekstu. Dozwolone wartości to:
 • absbottom - wyrównanie dołu appletu względem ostatniej dolnej linii otaczającego tekstu
 • absmiddle - wyrównanie środka appletu względem środka otaczającego tekstu;
 • baseline - wyrównanie appletu do linii bazowej otaczającego tekstu;
 • bottom - wyrównanie appletu do dołu otaczającego tekstu;
 • left - wyrównuje applet do lewej strony. Cały tekst (zarówno ten umieszczony przed, jak i za appletem) zostaje umieszczony po prawej stronie appletu;
 • middle - wyrównuje środek appletu względem otaczającego tekstu;
 • right - wyrównuje applet do prawej strony. Cały tekst (zarówno ten umieszczony przed, jak i za appletem) zostaje umieszczony po lewej stronie appletu;
 • texttop - wyrównuje górę appletu do góry pierwszego wiersza tekstu;
 • top - wyrównuje applet to góry tekstu.
Nie TF
alt Alternatywny tekst to wyświetlenia jeżeli przeglądarka nie może wyświetlić obiektu Nie TF
archive Adres URL archiwum Java lub ZIP, w którym znajduje się applet Nie TF
code Adres URL który wskazuje na klasę appletu Nie TF
codebase Bazowy adres URL appletu, jeżeli adres w atrybucie code jest względny Nie TF
height Wysokość elementu w pikselach lub procentach Tak TF
hspace Margines w poziomie dookoła obiektu (w pikselach) Nie TF
name Definiuje nazwę obiektu, za pomocą której można się do niego odwołać w skryptach Nie TF
object Definiuje nazwę zasobu który zawiera serializowaną reprezentację appletu Nie TF
title Nie TF
vspace Margines w pionie dookoła obiektu (w pikselach) Nie TF
width Szerokość w pikselach lub procentach Tak TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Atrybuty klawiatury
accesskey Skrót klawiaturowy używany do dostępu do tego elementu Nie STF
tabindex Kolejność aktywacji elementów przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STFNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors