Loading:


HTML <area> - oznacza punkty na obrazie

Znacznik <area> definiuje obszar na mapie obrazu.

Poprzez niego możemy oznaczyć miejsca na obrazku.

<html>
<body>

<p>Kliknij na słońce lub inne planety aby je zobaczyć</p>

<img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planety" usemap="#planetmap" />

<map name="planetmap">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" alt="Sun" href="sun.htm" />
  <area shape="circle" coords="90,58,3" alt="Mercury" href="mercur.htm" />
  <area shape="circle" coords="124,58,8" alt="Venus" href="venus.htm" />
</map>

</body>
</html>


Obrazek dla kodu

PlanetsAtrybuty


NazwaOpisWym.DTD
alt Alternatywny tekst to wyświetlenia jeżeli przeglądarka nie może wyświetlić obiektu Tak STF
coords Określa współrzędne dla konkretnego kształtu obszaru, aby zdefiniować region obrazu dla map obrazów.

Dla poszczególnych rodzajów kształtów określonych przez atrybut shape należy podać następujące współrzędne:
 • rect - "lewy,góra,prawy,dół";
 • circ - "środek_X,środek_Y,promień";
 • poly - "x1,y1,x2,y2,..,xn,yn".
Nie STF
href Docelowy adres URL Nie STF
nohref Wyłącza tak oznaczony obszar z mapy obrazu Nie STF
shape Określa typ obszaru na mapie obrazu. Jest używany razem z atrybutem coords. Dozwolone wartości to:
 • rect lub rectangle - prostokąt;
 • circ lub circle - okrąg;
 • poly lub polygon - wielokąt.
Nie STF
target Określa gdzie otworzyć docelowy adres:
 • _blank - w nowym oknie;
 • _self - w tej samej ramce;
 • _parent - w ramce która jest rodzicem bieżącej ramki;
 • _top - w ramce najwyższego poziomu, czyli w całym oknie przeglądarki.
Nie TF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Atrybuty klawiatury
accesskey Skrót klawiaturowy używany do dostępu do tego elementu Nie STF
tabindex Kolejność aktywacji elementów przy przechodzeniu klawiszem Tab Nie STF
Zdarzenia focusu
onblur Skrypt do uruchomienia gdy element traci focus (dane będą prawdopodobnie wprowadzane do innego elementu) Nie STF
onfocus Skrypt do uruchomienia gdy element otrzymuje focus (dane będą wprowadzane do niego) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STF

 Napisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors