Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <html> - zawiera wewnątrz siebie cały kod HTML

Znacznik <html> jest znacznikiem wewnątrz którego zawiera się cały kod HTML strony WWW.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <i> - zmienia tekst na pochylony

Znacznik <i> zmienia format tekstu na pochylony.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <iframe> - Wstawia pływającą ramkę

Znacznik <iframe> służy do wstawienia ramki pływającej (ramki iframe) do dokumentu HTML. Ramka pływająca może w sobie zawierać np. inną stronę WWW.
Kategoria: Kursy > HTML


Budujemy stronę HTML od podstaw część. 1

Jak zbudować stronę HTML od podstaw cz.1
Kategoria: Kursy > HTML


Budujemy stronę HTML od podstaw część. 2

Kurs HTML cz. 2 Wysyłanie strony na serwer www poprzez Total Commander, konfiguracja programu, polecane hostingi
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <img> - Wstawia obrazek na stronę

Znacznik <img> służy do wstawienia obrazka na stronę WWW.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <input> - pobiera informacje od użytkownika

Znacznik <input> tworzy pola do wprowadzania danych w formularzu oraz przycisków wysyłających dane z pól input do skryptu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <ins> - oznacza tekst który został wstawiony do dokumentu

Znacznik <ins> służy do oznaczenia tekstu który został dodany.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <isindex> - Tworzy jednoliniowe pole do wprowadzania tekstu

Znacznik <isindex> służy do wstawienia jednoliniowego pola do wprowadzania tekstu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <kbd> - oznacza tekst wprowadzany z klawiatury

Znacznik <kbd> służy do oznaczenia fragmentu tekstu wprowadzanego z klawiatury.
Kategoria: Kursy > HTML


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors