Loading:


HTML <img> - Wstawia obrazek na stronę

Znacznik <img> służy do wstawienia obrazka na stronę WWW.

<img src="obrazek.gif" width="100" height="100" alt="Obrazek" title="Obrazek" />

Atrybuty:

NazwaOpisWym.DTD
align Określa sposób wyrównania obrazka względem otaczającego tekstu. Dozwolone wartości to:
 • left - wyrównanie do lewej;
 • right - wyrównanie do prawej;
 • top - wyrównanie do góry;
 • middle - wyrównanie do środka;
 • bottom - wyrównanie do dołu.
Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego.
Nie TF
alt Alternatywny tekst to wyświetlenia jeżeli przeglądarka nie może wyświetlić obiektu Tak STF
border Grubość ramki w pikselach Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
height Wysokość elementu w pikselach lub procentach Nie STF
hspace Margines w poziomie dookoła obiektu (w pikselach) Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
ismap Oznacza że obrazek będzie mapą obrazu przetwarzaną na serwerze (server-side) Nie STF
longdesc Adres URL gdzie znajduje się dłuższy opis zawartości ramki lub obrazka. Możesz podać go dla przeglądarek które nie obsługują ramek lub nie wyświetlają obrazków Nie STF
src Adres URL pliku który ma zostać pokazany w ramce Tak STF
usemap Określa nazwę mapy obrazu która ma być użyta po stronie klienta (w przeglądarce) Nie STF
vspace Margines w pionie dookoła obiektu (w pikselach) Niezalecany. Użyj arkusza stylów CSS zamiast niego. Nie TF
width Szerokość w pikselach lub procentach Nie STF
Atrybuty standardowe
class Klasa CSS (lub lista klas) elementu Nie STF
id Unikalny identyfikator elementu Nie STF
style Styl elementu (inline) Nie STF
title Tekst do wyświetlenia jako Tooltip po najechaniu myszką Nie STF
Atrybuty językowe
dir Kierunek tekstu Nie STF
lang Kod języka Nie STF
xml:lang Kod języka (dodatkowy atrybut dla XHTML) Nie STF
Zdarzenia myszy
onclick Co zrobić po kliknięciu myszą Nie STF
ondblclick Co zrobić po podwójnym kliknięciu myszą Nie STF
onmousedown Co zrobić po naciśnięciu klawisza myszy Nie STF
onmousemove Co zrobić w momencie gdy kursor myszki jest przesuwany Nie STF
onmouseout Co zrobić gdy kursor myszki opuszcza element Nie STF
onmouseover Co zrobić gdy kursor myszki najeżdża na element Nie STF
onmouseup Co zrobić po zwolnieniu klawisza myszki Nie STF
Zdarzenia klawiatury
onkeydown Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty Nie STF
onkeypress Co zrobić gdy klawisz zostanie naciśnięty i zwolniony Nie STF
onkeyup Co zrobić gdy klawisz zostanie zwolniony Nie STFNapisz Artyku³

Listing

niema
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors