Loading:


openlog
bool openlog ( string $ident , int $option , int $facility )


openlog() otwiera połączenie z systemem logów programu

Użycie openlog() jest opcjonalne. Zostanie ona automatycznie wywołana przez syslog() jeśli będzie to konieczne, w takim przypadku indent będzie domyślnie ustawiony na FALSE

 

Parametry

 

ident - ciąg indent jest doday do każdej wiadomości


option -
argument jest używany do wskazania opcji logowania które będą użyte do wygenerowania wiadomości logu.
Opcje openlog()
Stała Opis
LOG_CONS Jeśłi wystąpi błąd podczas wysyłana danych do systemu, zostanie od wypisany na konsoli systemowej.
LOG_NDELAY Otwiera natychmiastowe połącznie z dzienikiem
LOG_ODELAY (domyślny)opóźnienie otwarcia połączenia do pierwszej zalogowanej wiadomości
LOG_PERROR Wyświetla wiadomość logu albo standardowy błąd
LOG_PID dołącza PID z każdej wiadomości
Możesz użyć jednej lub więcej opcji. Kiedy używasz wielu opcji musisz użyć | (OR), np otworzyć natychmiastowe połączenie, wypisać na konsoli i dołączyć PID w każdej wiadomości musiż użyć : LOG_CONS | LOG_NDELAY | LOG_PIDfacility argument jest używany do określenia jaki typ programu jest logowany do wiadomości. To pozwala na określenie jak obsługiwane będą wiadomości przychodzą z różnych obiektów


Obiekty openlog() 
Stała Opis
LOG_AUTH zabezpieczenie wiadomości
LOG_AUTHPRIV zabezpieczenie wiadomości(prywatne)
LOG_CRON zegar daemona(cron and at)
LOG_DAEMON inne systemowe daemony
LOG_KERN jądro wiadomości
LOG_LOCAL0 ... LOG_LOCAL7 zastrzega dla lokalnego usera, nie jest dostępne w windows
LOG_LPR lini adrukarki podsystemu
LOG_MAIL poczta podsystemu
LOG_NEWS USENET news podsystemu
LOG_SYSLOG wiadomości generowane wewnętrznie przez syslog
LOG_USER ogólny poziom użytownika wiadomości
LOG_UUCP UUCP podsystem

Informacja: LOG_USER jest ważnym logim tylko w systemie Windows

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


<?php
// Otwórz syslog o podanej nazwie.
//Pamiętaj, że możesz - TYLKO - to zrobić, jeśli nie jesteśmy w apache.
// Z jakiegoś powodu,apache zwaca błędy kiedy to wykona
if( !array_key_exists( 'SERVER_SOFTWARE', $_SERVER ) ) {
    openlog( "My PHP Script", LOG_PID, LOG_USER );
}
?>
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors