Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak stworzyć kanał RSS z danymi z bazy danych

Zwraca domyślną domenę węzła. Może być użyte jako parametr domeny NIS dla kolejnych połączeń.
Kategoria: Skrypty > PHP & XML


yp_get_default_domain

Tworzy tablicę używając wartości jednej tablicy jako kluczy a drugiej jako wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_combine()

Zlicza wszystkie wartości w tablicy, zwraca tablicę zawierającą wartości tablicy wejście jako klucze i częstość ich występowania w tablicy wejście jako wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_count_values()

Wypełnia tablicę z wartością $wartość parametru, przy użyciu wartości $klucze z tablicy jako kluczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_fill_keys()

Filtruje elementy przy użyciu funkcji zwrotnej, wykonuje iterację dla każdej wartości z tablicy wejście , przekazując tą wartość jako parametr funkcji funkcja_zwrotna .
Kategoria: Funkcje > PHP


array_filter()

Wstawia jeden lub więcej elementów na koniec tablicy, traktuje zmienną tablica jako stos i wstawia przekazane parametry na koniec podanej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_push()

Oblicza sumę wartości w tablicy, zwraca sumę wszystkich wartości w tablicy jako liczbę całkowitą lub rzeczywistą.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_sum()

Skrypt opisuje jak stworzyć Kanał RSS aby udostępnić go innym webmasterom.
Kategoria: Funkcje > PHP


count()

Zlicza ilość elementów w tablicy lub pól obiektu. Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna , która zazwyczaj będzie tablicą, jako że wszystko inne będzie miało jeden element.
Kategoria: Funkcje > PHP


list()

Przypisuje zmienne tak jakby były tablicą. Podobnie jak array(), nie jest na prawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors